Sposoby łączenia elementów

 

 


 

Łączenie ściany z podłożem

 


 

Sposób łączenia ścian

 


 

Łączenie ściany z podłożem

 


 

Łączenie ściany z podłożem

 


 

Łączenie ściany z sufitem – przekrój

 


 

Łączenie ściany z sufitem

 


 

Sposób łączenia elementów

 


 

Ściana na podłożu nośnym z klinami

 


 

Osadzenie ściany w podłożu

 


 

Panele ścienne łączone do górnej powierzchni

 


 

Ściana na nośnym podłożu

 


 

Ściana na warstwach podłogowych (nośnych)

 


 

Górne połączenie panela np. ze stropem

 


 

Połączenie ścian w kształcie T

 


 

Połączenie narożnikowe ścian

 


 

Połączenie paneli ściennych na terenach narażonych na silne drgania

 


 

Wypełnienie ścian zewnętrznych (fasadowych)

 


 

Wypełnienie ścian zewnętrznych (fasadowych)

 


 

Widok ściany zewnętrznej (fasadowej)

 


 

Konstrukcja ściany montowana niżej niż spod stropu

 


 

Połączenie za pomocą podkonstrukcji ścian o niepełnej wysokości

 


 

Montaż przy wyjątkowo wysokich fasadach

 


 

Połączenie A (węzeł A)

 


 

Połączenie B (węzeł B)

 


 

Struktura ściany, połączenie

 


 

Konstrukcja ściany

 


 

Otwory wewnętrzne ściany

 


 

Ściana zewnętrzna fasadowa

 


 

Montaż podwójnych drzwi w ścianie zewnętrznej fasadowej

 


 

Schemat montażu elementów stalowych

 


 

Łączenie ścian w literę T

 


 

Łączenie ścian w literę L

 


 

Sposób łączenia modułów

 


 

Sposób łączenia modułów

 


 

Sposób łączenia modułów

 


 

Sposób łączenia modułów

 


 

Sposób łączenia modułów

 


 

Łączenie ściany z sufitem przy pomocy metalowych profili

 


 

Szczeliny (wnęki) do instalacji skrzynek

 


 

Instalowanie listew (korytek) instalacyjnych

 


 

Korzystanie z gwoździ

 


 

Schemat wiercenia do osadzenia kotew rozprężnych

 

 

TOP